Neaišku

RT Records ir Euro Star sutampantys katalogo numeriai

Teorija: RT Records įrašai, kurių katalogo numeris nuo RT-01831 iki RT-2781 sutampa su Euro Star analogiškais įrašais (ES 01831–ES 2781). RT Records perleido Euro Star įrašus.
Neaiškumas: labai mažas kiekis RT Records katalogo įrašų yra discogs’e. Ar galėjo katalogo numeracija būti tik sąlyginė ir RT perleido tik mažą skaičių Euro Star įrašų?

Žinomi sutampantys katalogo numeriai:

tačiau RT-02870 ≠ ES 02870